För dig inom socialtjänsten

HVB-hemmet Kulabodan ger en trygg utgångspunkt för barn och ungdomar 10-18 år som på grund av tidiga trauman och/eller psykiatriska problem har ett vård- och stödbehov. Med värme och omtanke i vacker miljö möter vi våra ungdomar med professionell hjälp och stöd på vägen i deras individuella utveckling.

Kreativitet och aktivitet i naturnära miljö

HVB-hemmet Kulabodan, utanför Skövde, erbjuder behandling för barn och ungdomar som på grund av tidiga trauman och/eller psykiatriska problem har ett vård- och stödbehov. Många av våra boende har också olika former av tilläggsdiagnoser.

Våra ungdomar välkomnas till en trygg och naturnära miljö på Billingens sluttning strax utanför Skövde. Miljön är viktig då vår behandlingsfilosofi vilar på att växa genom kreativa utryck och att – genom deltagande i våra stationer – få förståelse för sig själv och andra genom att vara i samspel med djur och natur.

Genom aktivitet vill vi stimulera våra ungdomars lust att utveckla nya intressen och få en positiv syn på framtiden. Musik, bild, hästar och friluftsliv är därför viktiga delar i vår behandling.

Strukturerad och stimulerande vardag

Vår verksamhet bygger på att kunna erbjuda en strukturerad vardag med tydliga rutiner som syftar mot målet och har en verklig mening.

Våra ungdomar bor i ett eget rum i huvudbyggnaden som är ett av flera hus på gården. Vistelsen inkluderar även förekommande resor, kläder samt eventuell annan utrustning som krävs för våra dagliga aktiviteter.

Varje boende har sitt eget individuella schema som fylls med aktiviteter, terapeutisk verksamhet – stationer – och skola. Vi försöker medvetet skapa en så tydlig struktur som möjligt med ett fast innehåll varje dag.

 

 

Välbeprövade metoder

Våra behandlingsprogram vilar på en psykodynamisk grund och våra medarbetare har utbildning, kunskap och erfarenhet inom områden som:

 • Miljöterapi
 • Systemisk familjeterapi
 • Utvecklingspsykologi – anknytning
 • Salutogent förhållningssätt
 • Marte Meo
 • Trauma
 • HUI - Hästunderstödda insatser
 • Psykodrama
 • NPF
 • DBT
 • Lågaffektivt bemötande – tryggt bemötande
 • Handledning