Värme och omtanke i naturnära miljö

Till Kulabodan HVB strax utanför Skövde välkomnas barn och ungdomar 10-18 år som på grund av tidiga trauman och/eller psykiatriska problem har ett vård- och stödbehov. Med värme och omtanke i vacker miljö möter vi våra ungdomar med professionell hjälp och stöd på vägen i deras individuella utveckling.

Behandling och aktiviteter i naturnära miljö

Sedan 1989 har vi på Kulabodan tagit emot barn och ungdomar som på grund av tidiga trauman och/eller psykiatriska problem har ett vård- och stödbehov. Många av våra boende har också olika former av tilläggsdiagnoser.

Vi erbjuder heltäckande vård och behandling i en trygg och naturnära miljö på Billingens sluttning strax utanför Skövde. Miljön är viktig då vår behandlingsfilosofi vilar på att växa genom kreativa utryck och att – genom deltagande i våra stationer – få förståelse för sig själv och andra genom att vara i samspel med djur och natur.

Genom aktivitet vill vi stimulera våra ungdomars lust att utveckla nya intressen och få en positiv syn på framtiden. Musik, bild, hästar och friluftsliv är därför viktiga delar i vår behandling.

Utgångspunk i individuella behov

Personaltätheten är hög och våra medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med psykiatrisk problematik.

Utgångspunkten är att i ett tryggt sammanhang kunna möta individuella behov och skapa ett sammanhang där varje individ, utan dröjsmål, får nödvändigt stöd. En viktig del i vår behandling är också att lära ungdomarna att skapa och bevara relationer.

Professionell hjälp i varje steg

På Kulabodan vill vi gärna se till helheten. Vi erbjuder stöd och professionell hjälp i varje steg i våra boendes utveckling.

Vi erbjuder:

  • Diagnosticering och individuell vårdplanering
  • Psykoterapi
  • Kontakt och arbete med ursprungsfamiljen och övriga betydelsefulla personer
  • Meningsfull fritid med aktiviteter utifrån vars och ens behov

Strukturerad och stimulerande vardag

Vår verksamhet bygger på att kunna erbjuda en strukturerad vardag med tydliga rutiner som syftar mot målet och har en verklig mening.

På Kulabodan bor du i ett eget trivsamt rum i huvudbyggnaden som är ett av flera hus på gården. Rummet är inrett med möbler som du får ta med dig när du så småningom flyttar. En vistelse hos oss inkluderar även förekommande resor, kläder samt eventuell annan utrustning som krävs för våra dagliga aktiviteter.

Varje boende har sitt eget individuella schema som fylls med aktiviteter, terapeutisk verksamhet – stationer – och skola. Vi försöker medvetet skapa en så tydlig struktur som möjligt med ett fast innehåll varje dag.

 

MÅLGRUPP
Heltäckande vård och behandling för barn och ungdomar 10-18 år.

INDIVIDUELLA ANPASSNINGAR
Vårt arbetssätt bygger på individuell utveckling med stöd av professionellt behandlingsarbete och pedagogik.

Jörgen Ahr
Föreståndare
jorgen@kulabodan.se
0500 - 46 16 48

Gemytligt boende i lantlig miljö

På Kulabodan bor du i ett eget gemytligt rum i gårdens huvudbyggnad.

Erfaren personal

Du möts av erfarna medarbetare som med omtanke, värme och beprövade behandlingsmetoder ger stöd på vägen mot en stabilare tillvaro.

Närhet till djur och natur

Musik, bild, hästar och friluftsliv är viktiga delar av din vistelse på Kulabodan.