Del av Villbergagruppen

Sedan hösten 2022 tillhör Kulabodan välkända Villbergagruppen. Inom ramen för den egna Villbergastaden erbjuder Villbergagruppen HVB-hem, skola, familjehem, LSS-boende och stödboende på ett flertal orter i mellansverige.

Flera enheter - gemensamma värderingar

Villbergagruppens verksamhet har byggts i etapper. Ursprunget – HVB-hemmet Villberga Familjecenter – har sedan mitten av 1990-talet steg för steg byggts på med nya verksamheter för att möta behov från boende och elever som behöver extra stöd i tillvaron.

Idag erbjuder Villbergagruppen ett väl inarbetat HVB-hem i Grillby utanför Enköping, en närliggande skola i egen regi för elever i årskurserna 7-9 samt boenden enligt LSS 9§9 på flera platser i centrala Enköping. I Enköping erbjuds också stödboende för ungdomar i åldrarna 17-20 år.

Under sommaren 2021 utökades Villbergagruppen HVB- och familjehemsverkamheterna Russinbacken och Druvbacken i Långshyttan respektive Gävle. Ett drygt år senare förvärvades också Kulabodan HVB i Säter utanför Skövde.

En integrerad del av verksamheten är kompetens och egna resurser inom psykiatrisk öppenvård, med möjligheter till neuropsykiatriska utredningar både för egna boende och andra vårdgivare. Vi erbjuder även placering i förstärkta familjehem för barn och ungdomar som av olika skäl är i behov av att placeras utanför sin egna familj eller nätverk för att få extra stöd.

Trygghet, kvalitet och omtanke

Villbergagruppens arbete och förhållningssätt bygger på en grundläggande människosyn att alla människor är unika och att varje individ gör det bästa utifrån sina egna förutsättningar. Gruppens uppgift är att genom stöd och anpassade åtgärder ge var och en möjligheter att utvecklas utifrån egna förutsättningar.

Nyckelord och ledstjärnor som genomsyrar samtliga verksamheter är trygghet, kvalitet och omtanke.

Lång erfarenhet, hög stabilitet

Villbergagruppen har varit aktiva inom omsorgsområdet sedan mitten av 1990-talet.

Företaget har en stabil ägarbild och gedigen erfarenhet från huvudmän som följt verksamheten ända sedan starten.

Välkommen till Villbergastaden

I Villbergastaden erbjuds boende och skola i lugn miljö för ungdomar, unga vuxna och vuxna som av olika anledningar behöver extra stöd i tillvaron. Villbergagruppen erbjuder insatser i form av HVB- och stödboende men också LSS-boende, grundskola samt boende i förstärkta familjehem.

Villbergagruppen har sin bas i Enköping men sedan 2021 finns också enheter i Långshyttan, Gävle och Skövde.