Vårt arbetsätt

Kulabodans vårdidé bygger på individuell utveckling med stöd av professionellt behandlingsarbete och pedagogik. En central del i behandlingsarbetet är våra stationer som utgår från en idé om ett växande genom kreativa utryck och att förståelsen kring sig själv och andra stimuleras genom samspel med djur och natur.

Vår kompetens

På Kulabodan möts våra ungdomar av ett sammansvetsat team av socionomer, socialpedagoger, behandlingspedagoger, skötare och fritidsledare.

Våra behandlingsprogram vilar på en psykodynamisk grund och våra medarbetare har utbildning, kunskap och erfarenhet inom områden som:

 • Miljöterapi
 • Systemisk familjeterapi
 • Utvecklingspsykologi – anknytning
 • Salutogent förhållningssätt
 • Marte Meo
 • Trauma
 • HUI - Hästunderstödda insatser
 • Psykodrama
 • NPF
 • DBT
 • Lågaffektivt bemötande – tryggt bemötande
 • Handledning

Personalgruppen utbildas löpande.

Behandlingsinnehåll

• Stationer

En central del i behandlingsarbetet är våra stationer. Stationerna utgår från en idé om växande genom kreativa utryck och att få förståelse för sig själv och andra genom att vara i samspel med djur och natur.

Vi arbetar ofta med musik, bild, hästar, friluftsliv och snickerier. Vi har ett nära samarbete med musikpedagoger, konstnärer och andra professionella inom relevanta områden.

• Traditioner

Att vara en del i ett sammanhang, i en kultur och i en grupp är en viktig del av identitetsskapandet för oss människor. Traditioner är därför viktiga för oss på Kulabodan. Vi lägger stor vikt vid gemensamt firande av högtider och andra, för oss, viktiga dagar.

 

Skola

På Kulabodan vill vi hjälpa våra ungdomar att hitta och utveckla de förmågor som vi vet att alla har. I samarbete med närliggande skolor anpassar vi därför skolgången till individuella intressen och förutsättningar.

Undervisning sker både individuellt och i grupp är förlagd endera på Kulabodan eller i skolan. Vi har egna  behandlingsassistenter med särskilt ansvar för pedagogiska frågor.

Läkare

För att tillgodose medicinska behov har vi en egen läkare kopplad till verksamheten med lång erfarenhet och specialistkunskap inom barn- och ungdomspsykiatri.

• Aktiviteter

Kulabodan erbjuder en mängd olika aktiviter som våra ungdomar väljer utifrån egna förutsättningar och intressen. I vår närhet finns ett rikt utbud av aktiviteter som t.ex bowling, bio, konserter, idrotts- och musikevenemang. På egen hemmaplan kan vi spela pingis, pyssla med djuren, se på film eller gå ut i vår vackra natur.

Undervisning anpassad efter varje individ

På Kulabodan vill vi hjälpa våra ungdomar att hitta och utveckla de förmågor som vi vet att alla har.

Människor växer genom kreativitet och aktivitet

Vi vistas ofta i naturen och arbetar gärna med hästar, musik, bild, friluftsliv och snickerier.

Aktiviteter både ute
och inne

På Kulabodan erbjuds aktiviter som pingis, pyssla med djuren, se på film eller gå ut i vår vackra natur.