Om HVB-hem

Kulabodan erbjuder HVB-boende för barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd i tillvaron.
Men vad står egentligen HVB för och vad innebär det i praktiken att bo och leva på ett HVB-hem?

Vad är egentligen ett HVB-hem?

Ett Hem för vård eller boende – HVB – erbjuder omvårdnad och behandling av människor – ofta unga – med utgångspunkt från Socialtjänstlagens (SoL) 7 kap. 1 § 1.

HVB är en av de stödformer som samhället kan erbjuda människor som på ett eller annat sätt behöver stöd i tillvaron. HVB-hemmet riktar sig oftast till barn, unga vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. 

Vem tar beslutet?

Placering på HVB-hem hanteras av kommunens socialtjänst. Placeringsbeslut fattas utifrån två parallella lagar.

Socialtjänstlagen reglerar ärenden där individen frivilligt accepterar och ställer sig positiv till boendet. LVU – lagen om vård av unga – är däremot en tvingande lag.

Vilka står bakom?

Ett HVB-hem kan vara privatägt, kommunalt eller kooperativt ägt med flera kommuner eller andra intressenter som huvudmän.

Vad innebär det att bo på HVB-hem?

En grundtanke bakom HVB-boendet är att kunna erbjuda en trygg livsmiljö men också daglig omsorg, stöd och behandling.

Den boende ska mötas av kvalificerad personal som lyhört uppfattar behov, bygger tillitsfulla relationer och kan ge hjälp att hantera svåra känslor. Personalen ska också kunna bedöma behov av ytterligare stöd på grund av t.ex missbruk, psykisk ohälsa eller olika former av funktionsnedsättning.

Boende ska också under hela sin vistelse ges information och möjligheter till delaktighet i utformningen av sin behandling.